Make your own free website on Tripod.com

 Lidah Resmi Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian Malaysia

Laman Web MOA | Laman Web DOA

Kembali | Direktori | Akreditasi Ladang > SALM, SOM | AgriBazaar | Varieti Baru | Benih Berkualiti | Berita

  Dikemaskini/Updated: 05/03/2006 05:38 PM  :: Komentar dialu-alukan/Comments welcomed => arifin@doa.gov.my  

INTERNATIONAL LINKS >>>>> EurepGAP  ifoam.org CODEX ALIMENTARIUS  UPOV  AMS-USDA (PVPO)  
 

 BKKT

 

Pengurusan

Objektif & Fungsi

Carta Organisasi  Direktori

Perkhidmatan yg Ditawar 

Projek Utama   Road Map

 

Fokus Intervention

 

Amalan Pertanian Baik (APB/GAP) >> SALM, SOM


 

Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004


Akta Benih Tanaman

 

Taklimat/Events/Forum

 Seksyen Akreditasi


 

Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM)

Apa Dia APB, SALM?
Pelancaran SALM
Prosidur SALM

 

Penerima Sijil SALM

Juruodit SALM

J/Kuasa Induk Persijilan SALM

Urusetia Persijilan SALM
Piawaian APB untuk SALM
(
GAP Standards for SALM)
Galeri Potret Kejayaan
(Success Stories) - SALM

 

Skim Organik Malaysia (SOM)

Apa Dia SOM?
Pelancaran SOM
Prosidur SOM

 

Penerima Sijil SOM

Juruodit SOM

J/Kuasa Induk Persijilan SOM

Urusetia Persijilan SOM

 Seksyen Pendaftaran
 Perlindungan Varieti
 Tumbuhan

Apa Dia PVBT?
Pelancaran PVBT 
Prosidur PVBT

Pembiak Baka Varieti Baru

Pemeriksa PVBT

Lembaga Varieti Tumbuhan

Proses Permohonan Varieti

Prosidur Ujian DUS

 

Pusat Pangkalan Data PVBT 
  
(PVP Data Centre)

 Seksyen Kawalan
 Kualiti Benih
 Tanaman

Apa Dia Benih Sah?
Pelancaran Akta Benih Sah

Pengeluar Benih Sah Tanaman

Pemeriksa Benih Sah


Perlesenan & Penguatkuasaan

 Unit Wilayah

Akreditasi SALM/SOM

Pendaftaran PVBT

Kawalan Kualiti Benih

 Pertalian/Rangkaian

Pgrsn Ldg Kelompok ISO 9001

E-Dagang melalui AgriBazaar


 

Penjenamaan Malaysia's Best

 Pautan/Links.....

MOA Incorporated > MOA

 

Agri-Food BDC > Malaysian Agri-Food information

AFSIS > ASEAN Food Security Information System

 

FamaXchange > SDVI

PadiNet > Padi & Rice info

 

MyFruits.org > Malaysian Tropical Fruits information

TFNet > International Tropical Fruits Network

AgriBazaar > e-commerce

E-Dagang dlm Pertanian
:: E-Commerce in Agric.


DOApic (7/9/05)

Montaj multimedia
pelancaran Portal
AgriBazaar


Pelancaran Portal AgriBazaar oleh YAB PM; 27/6/2004

The AgriTIGeR & AgriBazaar STORY

Jenama Malaysia's Best  
:: Malaysia's Best Brand

  
TheSun
pic (28/6/03)


Pelancaran Malaysia's Best oleh YB Menteri Pertanian, di TESCO Mutiara Damansara, Kuala Lumpur; 27/6/2003
Agric Minister Datuk Effendi Norwawi picks a watermelon at a hypermarket in Mutiara Damansara.

Buah-Buahan > jenama Malaysia's Best 

 


Bengkel PVBT 2004

7-9 Disember 2005
Selesa Beach Resort Port Dickson
 
Anjuran Jabatan Pertanian Malaysia 


BKKT
pic (8/12/05)

BENGKEL PELAKSANAAN AKTA PERLINDUNGAN VARIETI BARU TUMBUHAN 2004

OBJEKTIF

  • Memberi penjelasan mengenai pentingnya program Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan dan peranan yang dimainkan oleh Pegawai Pemeriksa

  • Menyampaikan maklumat mengenai permohonan untuk mendaftar varieti baru dan berbincang menetapkan format borang-borang permohonan

  • Sebagai forum untuk berbincang mengenai garispanduan Kelainan, Keseragaman dan Kestabilan (DUS)
     
  • Berbincang Peraturan-peraturan dan Garispanduan Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan

PROGRAM


7  Disember 2005 (Rabu)

4.00 – 7.00 ptg     : Pendaftaran
7.00 – 8.30 mlm   : Makan malam
8.30 – 10.00 mlm :
Taklimat kepada peserta


8 Disember 2005 (Khamis)

 SESI PEMBENTANGAN 

  SESI I 

Pengerusi:  En. Mohd Hussin Yunus,
Pengarah Kawalan Kualiti Tanaman

8.30 – 9.30     : Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan
                
   oleh En. M. Manogaran

9.30 – 10.30   : Peraturan-peraturan dan Garispanduan
                               Perlindungan Vaieti Baru Tumbuhan 

                       oleh En. Cheah Lee Shen 

10.30 – 11.00 : Minum pagi

  SESI I

Pengerusi:  En. Arifin Abdul Latif,
Timbalan Pengarah Kawalan Kualiti Tanaman

11.00 – 12.00 : Proses Permohonan Pendaftaran
                               Varieti Baru 

                       oleh En. Ikhwan Kwan Abdullah

12.00 – 1.00   : Peranan Pegawai Pemeriksa Dalam
                               Pelaksanaan Perlindungan Varieti Baru
                               Tumbuhan

                       oleh En. Esa Sulaiman

1.00 – 2.15     : Makan Tengahari

 

2.15 – 4.15     SESI BENGKEL KUMPULAN

Kumpulan 1 - Peraturan dan  Garispanduan
Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 

Pakar Rujuk: En. M. Manogaran, En. Esa Sulaiman

Kumpulan 2 - Peranan dan Tanggungjawab
Pegawai Pemeriksa

Pakar Rujuk:
En. Cheah Lee Shen, En. Misrudin Hadis

4.15 – 4.45     : Minum Petang

4.45 - 8.00      : Persediaan Bengkel

 PERASMIAN BENGKEL

Majlis Perasmian dan Makan Malam Bersama
Ketua Pengarah Pertanian

8.00 – 10.30 mlm : Peserta Mengambil Tempat

                          : Ketibaan Ketua Pengarah Pertanian

                          : Bacaan Doa

                          : Ucapan Aluan oleh Pengarah
                            Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman

                          : Ucapan Perasmian oleh
                                      Ketua Pengarah Pertanian


9 Disember 2005 (Jumaat)

 SESI PEMBENTANGAN KUMPULAN

Pengerusi:  Dato' Sofian Mohd. Salleh
Ketua Pengarah Pertanian

8.30 – 10.00        : Kumpulan 1 - Peraturan dan 
                            Garispanduan Perlindungan Varieti
                                      Baru Tumbuhan 

10.00 – 10.30      : Minum pagi 

10.30 – 12.00      Kumpulan 2 - Peranan dan
                                      Tanggungjawab Pegawai Pemeriksa
                                            
12.00                  : Penutup dan makan tengahari.

Upcoming Events

April 2006: Course on PVP in Malaysia - Testing for DUS (Wageningen UR/ BKKT, DOA - Kuala Lumpur)
 

18-22 Nov 2006: 70th Asian Regional Technical Meeting on Plant Variety (UPOV/DOA - Kuala Lumpur)

   

INTERNATIONAL LINKS
Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan (PVBT)
:: New Plant Varieties Protection (PVP)

  Geneva
 
USA
 

Bengkel PVBT 2004 :: PVP Workshop 2004

Akta PVBT 2004
Bengkel PVBT 2004
Organisasi Bengkel
Surat Jemputan
Senarai Peserta
Senarai Pakar (dipilih oleh Jabatan/Agensi)

LATAR BELAKANG
Bengkel /
Workshop


Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 telah diluluskan oleh Parlimen dan diterbitkan dalam Warta pada 1 Julai 2004.

 

Dalam proses penggubalan akta ini, Jabatan Pertanian telah dilantik sebagai competent authority dalam pelaksanaan akta kerana pengalamannya dalam pendaftaran klon buah-buahan sejak tahun 1930an lagi.

 

Ia telah melibatkan pelbagai aktiviti seperti penganjuran, perundingan, latihan khas dan seterusnya penggubalan akta dan mendapat kelulusan dari Jabatan Peguam Negara.

Rasional
Bengkel /Workshop

Bengkel ini diadakan untuk memberi penjelasan pentingnya program Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan dan peranan yang akan dimainkan oleh Pegawai Pemeriksa.
 
Ia juga bertujuan menyampaikan maklumat mengenai permohonan untuk mendaftar varieti baru tumbuhan dan mengadakan perbincangan untuk menetapkan format borang-borang permohonan serta mendapat maklumbalas mengenai peraturan-peraturan dan garispanduan Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan.

Peserta
Bengkel /Workshop

Peserta-peserta bengkel adalah terdiri daripada mereka yang berpengalaman dan pakar dalam tanaman tertentu. Mereka adalah terdiri dari Jabatan Pertanian sendiri (termasuk Sabah dan Sarawak), MARDI, Lembaga Getah Malaysia , Lembaga Minyak Sawit Malaysia , Lembaga Koko Malaysia dan FRIM.
 
Pakar-pakar tersebut akan dilantik sebagai pegawai pemeriksa bagi tujuan menjalankan pemeriksaan substantif terhadap varieti tanaman.

Webmaster Arifin Abdul Latif Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian Malaysia
Aras 7, Wisma Tani, Lot 4G2, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62632 Putrajaya

603-8870 3447 Fax:  603-8888 7639  http://bkktdoa-malaysia.tripod.com/   arifin@doa.gov.my | arifin@agribazaar.com.my 

2005-2006 Arifin Abdul Latif, BKKT, Jabatan Pertanian Malaysia, Putrajaya. Hakcipta Terpelihara/All Rights Reserved.